FINLAND - ZIMBABWE SCHOOL EXCHANGE PROGRAMME10.11.2003

ARKADIAN YHTEISLYSEON ZIMBABWE-PROJEKTITaustaa

Arkadian yhteislyseolla on alkanut pitkäkestoiseksi suunniteltu yhteistyöprojekti
Zimbabwen pääkaupungissa Hararessa sijaitsevan Prince Edward School -nimisen koulun
kanssa. Projekti on saanut alkunsa keväällä 2003, jolloin opettaja Sisko Pihlajaharju
vieraili Zimbabwessa. Toukokuussa 2003 koulut tekivät yhteistyösopimuksen, jossa
tavoitteena on opettaja- ja oppilasvaihto sekä muu erikseen sovittava yhteistyömuoto.
Lokakuussa 2003 kaksi opettajaa ja kahdeksan oppilasta teki Zimbabween kahden viikon
matkan, jonka aikana luotiin yhteinen ohjelma koulujen välistä vaihtoa varten. Projekti on
osa Arkadian yhteislyseon kansainvälisyysohjelmaa.


TavoitteetProjektin tavoitteena on:

-edistää suvaitsevaisuutta-kehittää kansainvälistä ja monikulttuurista ajattelua-pyrkiä monipuoliseen ja molemminpuoliseen kulttuurivaihtoon-osallistua konkreettisesti kouluissa käytyyn ajankohtaiseen
arvokeskusteluun.
-edistää Suomen kehitysmaapolitiikassa tärkeänä pidettyä tasa-arvon ja
ihmisoikeuksien toteutumista. Erityisesti sukupuolten välinen tasa-arvo,
naisten ja tyttöjen asema sekä etniset kysymykset ovat projektimme
kohteina.
-tukea käytännön tasolla kehitysyhteistyötä. Tavoitteemme on tukea aids-
orpojen asemaa ja pyrkiä valistustyön kautta vaikuttamaan aids-ongelmaan.


Toimintaohjelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Lokakuussa 2003 Zimbabween tehdyn matkan aikana
esittelimme kouluilla suomalaista ja eurooppalaista kulttuuria
monipuolisesti:


-esitimme suomalaisuutta käsittelevän näyttämöproduktion
musiikin, draaman ja tanssin keinoin
-veimme valokuvanäyttelyn ja koulumme oppilaiden
kuvataidenäyttelyn ystävyyskoululle
-videoiden avulla kerroimme maastamme ja kansastamme-veimme lahjoituksena suomalaista musiikkia ja kirjallisuutta-kerroimme suomalaisesta tasa-arvosta ja naisten asemasta.

Lisäksi veimme terveystarvikkeita ja vaatelahjoituksia.Suvaitsevaisuus-teemallamme painotamme sitä, että meillä on
mahdollisuus myös oppia toisista kulttuureista. Suomalaisina
meillä on paljon opittavaa esimerkiksi vanhempien ja
auktoriteettien kunnioituksesta ja arvostuksesta. Myös
toisista huolehtiminen kuuluu zimbabwelaiseen elämään
enemmän kuin meillä. Suvaitsevaisuutta on myös, kun
arvostelun sijaan opimme ymmärtämään toisenlaista kulttuuria
ja ajattelua.


Matkamme aikana saimme vierailla kouluissa, joissa ei ole
vettä ja sähkökin puuttuu. Puutteellisista ulkoisista
olosuhteista huolimatta huomasimme, että innostus
koulunkäyntiin on valtava ja oppimista arvostetaan.


Vierailimme myös orpokodeissa ja tutustuimme useiden
aidsista kärsivien lasten ja aikuisten elämään. Kaksi
aikuislukion oppilasta otti kummilapsen itselleen. Vuotuisella
rahasummalla he voivat antaa kahdelle orvoksi jääneelle
lapselle mahdollisuuden käydä koulua. Projektimme
tarkoituksena on myös tukea kummilapsitoimintaa.


Projekti on jatkunut matkamme jälkeen sähköisten viestinten
avulla, kunnes toukokuussa 2004 Zimbabwesta saapuu
Suomeen kaksi opettajaa ja muutamia oppilaita. He
valaisevat omalta osaltaan koulullamme ja lähiympäristössä
zimbabwelaisuutta. Odotettavissa on näyttämöesitys
zimbabwelaisuudesta, musiikkia, afrikkalaista tanssia jne.
Heiltä saamme myös arvokasta tietoa Zimbabwen aids-
ongelmasta.


Seuraava vierailu Arkadian yhteislyseosta Zimbabween
tapahtuu helmikuussa 2005.
Yhteyshenkilöt

Birgit Vornanen
Arkadian yhteislyseo
FM, lehtori
Lepsämäntie 15
puh. 0400-669180
01800 Klaukkala
e-mail: bvornanen@yahoo.com
www.ayl.fi