KV1Zimbabwe -projekti


Kurssiin kuuluu opintomatka Zimbabween ja siihen liittyvät valmistelut sekä portfoliotyöskentely.
Portfolio on kaksiosainen: 1) Suomen ja suomalaisen kulttuurin esittely, 2) tutustuminen
kohdemaahan mm. historian, maantieteen, turismin, taiteen ja urheilun kautta. Myös
osallistuminen erilaisiin tapahtumiin, jotka liittyvät Zimbabween, ovat osa suoritusta.


KV6Afrikan kulttuuri - Yhteysopettaja Birgit Vornanen


Kurssilla tutustutaan Afrikkaan ja afrikkalaiseen kulttuuriin mm. seuraavien teemojen ja
aihealueiden kautta: kehitysyhteistyö, AIDS/hiv, tasa-arvon toteutuminen ja kaunokirjallinen
teos kulttuurin kuvaajana. Kurssisuoritukseen kuuluu portfoliotyöskentely ja aktiivinen
osallistuminen Kulttuurikeskus Caisan tapahtumiin, jotka sovitaan kurssin alussa. Kurssi liittyy
Zimbabwe -projektiin, mutta kurssi ei edellytä opintomatkaan osallistumista.